Praktijk voor Vegatest, Electro-Acupunctuur & Radtstherapie

Wij helpen u bij het vinden en behouden van de juiste balans

Welkom op onze vernieuwde website

Wat kunnen  wij voor u kunnen betekenen als u geconfronteerd wordt met fysieke en mentale klachten, waar u niet direct de vinger op kunt leggen? Middels deze website willen wij u graag dit inzicht verschaffen.


Wij werken vanuit de volgende visie

Wij beschouwen de mens in haar totaliteit. Lichaam, geest en omgevingsfactoren beïnvloeden elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden. Vanuit deze benadering willen wij onze cliënten zo goed mogelijk helpen door duidelijkheid te geven over waar de klachten vandaan komen en wat er aan gedaan kan worden. Met een combinatie van verschillende meetapparaten wordt grondig gekeken naar de oorzaken van de klachten (symptomen van de ziekten). De behandeling is gericht op het wegnemen van de oorzaak van de ziekten en niet op het bestrijden van symptomen. Gezonde voeding speelt hierin een essentiële rol. Aanpassen van uw leefstijl onder begeleiding van een leefstijlcoach is een mogelijk aanvullende behandeling die u helpt klachten in de toekomst te voorkomen. Onze praktijk onderhoudt contacten met een aantal leefstijlcoaches waar wij u naar toe door kunnen verwijzen. Omdat elk individu uniek is met zijn klachten en symptomen en daarom ook met zijn/haar ziekte is een individuele behandelaanpak noodzakelijk. Dit heet een integrale visie op de behandelingsmethoden. Bij aanhoudende en ernstige gezondheidsklachten adviseren wij u eerst uw huisarts raad te plegen alvorens u een afspraak maakt in onze praktijk.  


Richtlijnen in verband met Corona/COVID19

Praktijk voor Vegatest, Electro-acupunctuur & Radtsherapie volgt nog steeds de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD. Dat betekent:

- Bij het maken van een afspraak stellen wij een aantal vragen waardoor wij weten of behandelen veilig kan.

- Bij binnenkomst schudden wij geen handen 

- Het gebruik van desinfecterende handgel bij binnenkomst

- Het dragen van mondkapje is verplicht

- U wordt verzocht op tijd op uw afspraak te komen; dit houdt in niet te laat en ook niet te vroeg met een maximum van  10    minuten rond de afgesproken tijd zodat overlappingen worden voorkomen. Maximaal 1 persoon is toegestaan om te  begeleiden. 

- Gebruik van toilet liefst zo min mogelijk

- Bij verhoging of koorts,  beginnende neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) bij u of gezinsleden, dan wordt u geacht de afspraak, indien mogelijk, tijdig te annuleren.

- Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk.

Voor en na de behandeling worden de meet- en wachtruimte gedesinfecteerd volgens de leidraad infectiepreventie Covid19. De praktijkruimte is voorzien van een plexiglas scheidingswand. Beide ruimten zijn voorzien van ioniserende luchtreinigers. 

Wanneer kunnen wij iets voor u betekenen?

Wat wij voor u kunnen betekenen als Integraal complementaire geneeskundige praktijk is wanneer u zich al een aantal dagen niet helemaal 100 % voelt, u bent zogezegd niet helemaal in uw hum. U heeft wat klachten maar kan niet exact aangeven wat er aan de hand is. U gaat op onderzoek uit op internet. Inderdaad internet biedt u een hele hoop informatie. Maar hebt u daar ook daadwerkelijk iets aan? Als u gaat zoeken op symptomen worden er tal van middelen aangeprezen die voor u een oplossing zouden kunnen bieden. U gaat aan de slag met wat gevonden middelen maar komt er eigenlijk vrij snel achter dat het de klacht niet wegneemt. Er komen zelfs klachten bij. Helaas komt het bij symptomen ook vaak voor dat er zowel sprake kan zijn van een tekort als een overschot aan bepaalde stoffen. De werking van bepaalde stoffen moet altijd in samenhang worden bekeken. Wij adviseren u dan ook dringend niet op grond van de internet informatie zelf met middelen te gaan experimenteren maar samen met ons vast te stellen wat de oorzaken van de klachten zijn en een gerichte therapie te gaan doornemen.

De praktijk wijst uit dat de klachten vaak een lange ontstaansgeschiedenis hebben. Het gebeurt dat tekorten aan specifieke stoffen zich pas na jaren gaat manifesteren in klachten. We voelen ons dan ook verplicht om aan te geven dat iets wat een jarenlange ontstaansgeschiedenis heeft vaak niet binnen één maand opgelost kan worden. Een structureel herstel vergt vaak dan ook een therapie die meerdere maanden in beslag gaat nemen.


Opbouw van de website

Deze homepagina bevat algemene informatie over de dienstverlening en de inhoud van deze website.


Wanneer u meer wilt weten over de behandelende therapeut, prijzen en condities:
Meet en behandelwijzen biedt u een uitgebreid inzicht over de methodes die wij hanteren voor metingen en behandelingen:


Voor aanvullende contactgegevens raadpleeg contact:

 Voorwaarden bevat belangrijke informatie betreffende de therapeut-patiënt relatie