Praktijk voor Vegatest, Electro-Acupunctuur & Radtstherapie
Wij helpen u bij het vinden en behouden van de juiste balans  

Meet- en Behandelwijzen

Hoe werken wij

Bent u vaak moe en voelt u zich niet optimaal? Heeft u last van klachten, waar verder niemand iets mee kan?  De aard van uw klachten bepaalt op welke wijze de meting uitgevoerd gaat worden. Bij uw eerste consult zullen wij de klachten en symptomen met u bespreken.


"Meten is weten", een APK keuring van het lichaam

Door gebruik te maken van een combinatie van meetinstrumenten welke ontwikkelt zijn door verschillende fabrikanten, kunnen wij werken met een wat nauwkeuriger referentiekader om uw klachten te achterhalen waar deze vandaan komen.

Met onderstaand genoemde apparatuur en meetmethoden kunnen wij vaststellen welke organen en systemen betrokken zijn bij het veroorzaken van de klachten. Deze metingen vinden plaats op basis van het principe dat het lichaam en haar onderdelen specifieke trillingen (frequenties) genereren. Afwijkingen op frequenties duidend op een probleem die de klachten veroorzaken worden met gevoelige meetapparatuur vastgelegd en vervolgens wordt ook vastgesteld of er sprake is van specifieke tekorten aan stoffen, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergieën) etc. 

 

Hoe wij omgaan met uw klachten

Bij lichamelijke en psychische klachten kunt u zich tot ons wenden echter adviseren wij u om bij acute en ernstige klachten eerst contact op te nemen op de huisarts, alvorens een afspraak met ons te maken. Wij helpen u bij het vinden van de oorzaken van de klachten en we stellen samen met u een individueel behandelplan op. Wanneer men uiteindelijk klachtenvrij is of er balans is gekomen in zowel in het lichaam als in de geest, adviseren wij u ter preventie op onderhoudsbasis te blijven komen (2 consulten per jaar). Dit is om de opgebouwde balans te bewaren.


 

Met welke klachten c.q. aandoeningen komt u in aanmerking 

 • Klachten zoals o.a. ME, CVS, Fibromyalgie,  Allergieën, Voedselintoleranties, darmklachten, maagklachten overgangsklachten, Reuma, Hypoglycemie, Candida Albicans, Ziekte van Lyme, en vele andere virale, bacteriële of schimmelinfecties etc.

 • Amalgaambelasting , additieven, milieu of andere toxische belasting.

 • Tekorten in het lichaam, zoals vitaminen of mineralen, enzymen etc.

 • Depressie, burned out of stressklachten, overspannen, trauma's. psychische problemen


De meet en behandelmethoden

    
 • M.A.R.S. III   kan gezien wordt als de nieuwste Human Body Responce technologie en DE revolutie in de energetische geneeskunde;
 • Vegatest waarmee aandoeningen al in een zeer vroeg stadium opgespoord kunnen worden; Dit gebeurt door middel van een meetelectrode en een staafje in uw hand (zie uitgebreidere informatie onder Vegameting
 • Electro-accupunctuur (EAV)  is een uitgebreide test wat geschiedt door middel van een meetelectrode waar men op handen en voeten de acupunctuurpunten afgaat. Dit is een zeer betrouwbare methode waarbij het in vele gevallen mogelijk is achter de vermoedelijke oorzaak te komen. Voor uitgebreide informatie zie onder Electro Acupuntuur
 • Rathera therapie  Het  door P. Romeijn ontwikkelde Rathera therapie  waarbij u wordt behandeld met uw lichaamseigen elektro-magnetische frequenties (uitgebreide informatie onder Radtstherapie)
 • Corpus Analyser Pro (sinds mei 2020) is een snelle nauwkeurige, niet invasieve spectrale testmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van elektromagnetische signalen. Het systeem analyseert ongeveer 250 fysieke functies waarvan 40 belangrijke functionele groepen zoals hart en bloedvaten, lever, galblaas, darmen, alvleesklier, nieren, hormoonsysteem, bot en bindweefsel etc. 
 • Meta Hunter (bio feedback  behandel en therapie systeem). (sinds januari 2021) Met de Meta Hunter maken wij een algehele bodyscan. Alle lichaamsweefsels worden hierbij doorgemeten en in kaart gebracht waar de aandachtsgebieden/ problemen zich bevinden. U neemt plaats in een stoel en met behulp van een hoofdtelefoon stuurt de computer frequenties uit die weerkaatsen. De terugontvangen frequenties worden geïnterpreteerd en vertelt ons of u een bacterie, virus, schimmel, parasiet, etc. heeft die wellicht het probleem veroorzaakt. Ook andere afwijkingen worden in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld Artrose of Reuma.  Met de Meta Hunter kán worden behandeld, maar de behandeltijd is erg lang en zeer intensief. (omschrijving volgt nog op deze website)
 • Spiertest/Kinesiologie is een methode wat dat duidelijk aangeeft waar de ziekte of het tekort is en hoe dit is op te heffen (zie voor uitgebreide informatie onder Kinesiologie

 • Neuro Emotionele Integratie (N.E.I.) een methode waarbij emotioneel onverwerkte incidenten en trauma's op een snelle en eenvoudige manier opgespoord en verwerkt worden (zie voor uitgebreidere informatie onder N.E.I. therapie)


Welke therapie heeft u nodig

Deze informatie uit de metingen wordt met u gedeeld en vormt de basis om met u een gerichte therapie af te spreken gebaseerd op de inzet van homeopathische middelen op maat, aangevuld met ondersteunende voedingssupplementen dan wel het volgen van specifieke diëten. Na de metingen wordt in eerste instantie een homeopathisch complexmiddel op maat gemeten en samengesteld uit enkelvoudige homeopathische middelen, Schuessler celzouten en Bloesemremedies. Dit krijgt u na het consult mee naar huis.  Voordeel is dat het  complexmiddel zo op maat is samengesteld dat het circa 3 maanden werkzaam bij u blijft.  Hierdoor is, wanneer u in een lopende behandeling bent,  een consult  slechts nodig om de 3 maanden. Verder wordt getest of er aanvullende voedingssupplementen, fytotherapie een ander voedingspatroon of bioresonantie e.d.  een aanvulling zijn op het geheel. Het aantal behandelingen en daaraan vast zittende resultaten hangen af van de complexiteit van de gezondheidstoestand per individu.  

Het komt ook wel voor dat we u op grond van de meetresultaten door moeten verwijzen naar uw huisarts of als aanvulling een andere discipline, zoals bijvoorbeeld een Osteopaat, fysiotherapeut of psycholoog.


De behandelingen worden ondersteund met therapeutische middelen welke o.a. kunnen bestaan uit Homeopathie/Fytotherapie/Bloesemtherapie/Ayurveda en Orthomoleculaire voedingssupplementen.


 
Aanvullende apparatuur

Deze behandelingen kunnen bestaan uit combinaties van: 

 • Kleurentherapie (Color Tuning)Bioresonantietherapie

 • Magneetveldtherapie

 • Laserpunctuur/lichttherapie

Ervaringen

Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met de verschillende meet-en behandelwijzen waarvoor wij u verwijzen naar reacties van klanten (Reacties van klanten)