Praktijk voor Vegatest, Electro-Acupunctuur & Radtstherapie

Wij helpen u bij het vinden van de juiste balans

Meet- en Behandelwijzen

Hoe werken wij

Bij uw eerste consult zullen wij de klachten/symptomen met u bespreken. Met geavanceerde meetapparatuur gaan wij vaststellen welke organen betrokken zijn bij het veroorzaken van de klachten. Deze meting vindt plaats op basis van het principe dat het lichaam en haar onderdelen specifieke trillingen (frequenties) genereren. Afwijkingen op frequenties duidend op een probleem die de klachten veroorzaken worden met gevoelige meetapparatuur vastgelegd en vervolgens wordt ook vastgesteld of er sprake is van specifieke tekorten aan stoffen, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergieën) etc. Deze informatie wordt met u gedeeld en vormt de basis om met u een gerichte therapie af te spreken gebaseerd op de inzet van homeopathische middelen, eventueel voedingssupplementen dan wel het volgen van specifieke diëten. Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat uw klachten structureel worden opgelost. Het komt ook wel voor dat we u op grond van de meetresultaten door moeten verwijzen naar uw huisarts.Omgaan met klachten

Bij lichamelijke en psychische klachten kunt u zich tot ons wenden echter adviseren wij u om bij acute en ernstige klachten eerst contact op te nemen op de huisarts, alvorens een afspraak met ons te maken. Wij helpen u bij het vinden van de oorzaken van de klachten en we stellen samen met u een individueel behandelplan op. Wanneer men uiteindelijk klachtenvrij is of er balans is gekomen in zowel in het lichaam als in de geest, adviseren wij u ter preventie op onderhoudsbasis te blijven komen (2 consulten per jaar). Dit is om de opgebouwde balans te bewaren.
Waar u op getest kunt worden met welk systeem ("meten is weten") 

Bent u vaak moe en voelt u zich niet optimaal? Heeft u last van klachten, waar verder niemand iets mee kan?  De aard van uw klachten bepaalt op welke wijze de meting uitgevoerd gaat worden. De voortest wordt doorgaans afgenomen door de M.A.R.S. III (Multiple Analysing Resonance System). Daarna wordt verder onderzoek gedaan door middel van Vegatest of  Electro- acupunctuur, evt. gecombineerd SIVAS polsdiagnostiek en/of spiertest (kinesiologie). Met deze unieke combinatie van metingen wordt de hoofdoorzaak van veel klachten nauwkeurig opgespoord. Op basis van de meetresultaten wordt de behandeling direct gestart.

 Onder andere de volgende aandoeningen/klachten komen hiervoor in aanmerking:  

 • Klachten zoals o.a. ME, CVS, Fibromyalgie,  Allergieën, Voedselintoleranties, overgangsklachten, Reuma, Hypoglycemie, Candida Albicans, Ziekte van Lyme, en vele andere virale, bacteriële of schimmelinfecties etc.

 • Amalgaam-, additieven, milieu of andere toxische belasting.

 • Tekorten in het lichaam, zoals vitaminen of mineralen, enzymen etc.

 • Depressie, burn out of stressklachten, trauma's.

Om de achterliggende oorzaken van klachten vast te stellen en een passende behandelmethode te bepalen, gebruiken wij een breed scala aan beproefde meetmethoden, waaronder:

 • de M.A.R.S. III dat gezien wordt als de nieuwste Human Body Responce technologie en DE revolutie in de energetische geneeskunde;
 • de vegatest waarmee aandoeningen al in een zeer vroeg stadium opgespoord kunnen worden;
 • eletro-accupunctuur (EAV) waarbij het in vele gevallen mogelijk is achter de vermoedelijke oorzaak te komen;
 • het door P. Romeijn ontwikkelde Rathera therapie  waarbij u wordt behandeld met uw lichaamseigen elektro-magnetische frequenties
 • Spiertest-Kinesiologie  een methode, dat duidelijk aangeeft waar de ziekte of het tekort is en hoe dit is op te heffen
 • Neuro Emotionele Integratie (N.E.I.) een methode waarbij emotioneel onverwerkte incidenten en trauma's op een snelle en eenvoudige manier opgespoord en verwerkt worden


Welke therapie u kunt krijgen

Aan de hand van de uitkomst van de test, wordt er een homeopathisch complexmiddel op maat gemeten en samengesteld uit enkelvoudige homeopathische frequenties. Dit krijgt u na het consult mee naar huis.  Voordeel is dat het  complexmiddel zo op maat is samengesteld dat het circa 3 maanden werkzaam bij u blijft.  Hierdoor is, wanneer u in een lopende behandeling bent,  een consult  slechts nodig om de 3 maanden. Verder wordt getest of er aanvullende voedingssupplementen, fytotherapie een ander voedingspatroon of bioresonantie e.d.  een aanvulling zijn op het geheel. Het aantal behandelingen en daaraan vast zittende resultaten hangen af van de complexiteit van de gezondheidstoestand per individu.  
De behandelingen worden ondersteund met therapeutische middelen welke o.a. kunnen bestaan uit Homeopathie/Fytotherapie/Bloesemtherapie/Ayurveda en Orthomoleculaire voedingssupplementen.

Aanvullende apparatuur

Deze behandelingen kunnen bestaan uit combinaties van: 

 • Kleurentherapie (Color Tuning)Bioresonantietherapie

 • Magneetveldtherapie

 • Laserpunctuur/lichttherapie

Ervaringen

Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met de verschillende meet-en behandelwijzen waarvoor wij u verwijzen naar reacties van klanten (Reacties van klanten)